VOCA PEOPLE

יום ב' | 22.04.19
שעת האירוע: 11:30 בית העם רכישת כרטיס

VOCA PEOPLE רכישה
קסם של אשליה

יום ג' | 23.04.19
שעת האירוע: 16:30 בית העם רכישת כרטיס

קסם של אשליה רכישה
כספיון

יום ד' | 24.04.19
שעת האירוע: 17:00 בית העם רכישת כרטיס

כספיון רכישה
סוס אחד נכנס לבר

יום א' | 28.04.19
שעת האירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

סוס אחד נכנס לבר רכישה
דואט לשלום

יום ג' | 30.04.19
שעת האירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

דואט לשלום רכישה
גרמניה

יום ו' | 03.05.19
שעת האירוע: 10:00 בית העם רכישת כרטיס

גרמניה רכישה
שחר חסון

יום שבת | 04.05.19
שעת האירוע: 21:30 בית העם רכישת כרטיס

שחר חסון רכישה
טרום בכורה 05.05.2019

יום א' | 05.05.19
שעת האירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 05.05.2019 רכישה
נדב אבוקסיס// מופע סטנדאפ

יום ד' | 08.05.19
שעת האירוע: 21:30 בית העם רכישת כרטיס

נדב אבוקסיס// מופע סטנדאפ רכישה
ילד מתוק שלי

יום ו' | 10.05.19
שעת האירוע: 10:00 בית העם רכישת כרטיס

ילד מתוק שלי רכישה
קונצרט סיום שנה"ל

יום ב' | 13.05.19
שעת האירוע: 19:00 בית העם רכישת כרטיס

קונצרט סיום שנה"ל רכישה
סבוטאז''

יום ה' | 16.05.19
שעת האירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

סבוטאז'' רכישה
על מי ועל מה

יום א' | 19.05.19
שעת האירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

על מי ועל מה רכישה
ניצוצות-ארבע פסנתרי כנף וסופרן אחת

יום ד' | 22.05.19
שעת האירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

ניצוצות-ארבע פסנתרי כנף וסופרן אחת רכישה
קח את אבא שלך ולך לעזאזל

יום ה' | 23.05.19
שעת האירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

קח את אבא שלך ולך לעזאזל רכישה
ערבות הדדית מצילה חיים- שוקי זיו

יום ו' | 24.05.19
שעת האירוע: 10:00 בית העם רכישת כרטיס

ערבות הדדית מצילה חיים- שוקי זיו רכישה
ההרשמה לעונת המנויים 2018-2019 בעיצומה!
עונת המנויים 2017-2017

הרשמה לעונת המנויים 2020-2019

x