ילדים

כספיון

יום ד' | 24.04.19
תחילת אירוע: 17:00 בית העם רכישת כרטיס

כספיון רכישה
מולאן

יום ד' | 05.06.19
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

מולאן רכישה
נשיקה בכיס

יום ב' | 17.06.19
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

נשיקה בכיס רכישה
מוסיפור 1

יום א' | 26.01.20
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

מוסיפור 1 רכישה
מוסיפור 2

יום ב' | 27.01.20
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

מוסיפור 2 רכישה
מוסיפור 3

יום ג' | 28.01.20
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

מוסיפור 3 רכישה
מוסיפור 4

יום ד' | 29.01.20
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

מוסיפור 4 רכישה
ילדים 1

יום ה' | 20.02.20
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

ילדים 1 רכישה
ילדים 2

יום ו' | 21.02.20
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

ילדים 2 רכישה
ילדים 3

יום שבת | 22.02.20
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

ילדים 3 רכישה
ילדים 4

יום א' | 23.02.20
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

ילדים 4 רכישה
ילדים 5

יום ב' | 24.02.20
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

ילדים 5 רכישה
קטנטנים 1

יום ג' | 25.02.20
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

קטנטנים 1 רכישה
קטנטנים 2

יום ד' | 26.02.20
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

קטנטנים 2 רכישה
קטנטנים 3

יום ה' | 27.02.20
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

קטנטנים 3 רכישה
קטנטנים 4

יום ו' | 28.02.20
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

קטנטנים 4 רכישה
קטנטנים 5

יום א' | 01.03.20
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

קטנטנים 5 רכישה