ילדים

על ניסים ונפלאות

יום ד' | 26.12.18
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

על ניסים ונפלאות רכישה
בקצב הנשיפה

יום ג' | 01.01.19
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

בקצב הנשיפה רכישה
הביצה שהתחפשה

יום ב' | 14.01.19
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

הביצה שהתחפשה רכישה
אמיל והבלשים

יום ד' | 13.02.19
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

אמיל והבלשים רכישה
הכוכבים של סבא

יום ב' | 04.03.19
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

הכוכבים של סבא רכישה
נעלי הבלט של יעלי

יום ג' | 12.03.19
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

נעלי הבלט של יעלי רכישה
מסע מעבר להרים

יום ד' | 03.04.19
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

מסע מעבר להרים רכישה
מר זוטא ועץ התפוחים

יום ב' | 15.04.19
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

מר זוטא ועץ התפוחים רכישה
סקסופון מהסרטים

יום ג' | 16.04.19
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

סקסופון מהסרטים רכישה
מולאן

יום ד' | 05.06.19
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

מולאן רכישה
נשיקה בכיס

יום ב' | 17.06.19
תחילת אירוע: 17:30 בית העם רכישת כרטיס

נשיקה בכיס רכישה