חוויה יהודית

ותן ברכה על פני האדמה

יום ד' | 31.01.18
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

ותן ברכה על פני האדמה רכישה
המלחין ושירו

יום א' | 17.06.18
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

המלחין ושירו רכישה