חוויה יהודית

חוויה יהודית 1

יום ג' | 17.03.20
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

חוויה יהודית 1 רכישה
חוויה יהודית 2

יום ד' | 18.03.20
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

חוויה יהודית 2 רכישה
חוויה יהודית 3

יום ה' | 19.03.20
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

חוויה יהודית 3 רכישה