קולנוע

גרמניה

יום ו' | 03.05.19
תחילת אירוע: 10:00 בית העם רכישת כרטיס

גרמניה רכישה
טרום בכורה 05.05.2019

יום א' | 05.05.19
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 05.05.2019 רכישה
טרום בכורה 16.06.2019

יום א' | 16.06.19
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 16.06.2019 רכישה
טרום בכורה 14.07.2019

יום א' | 14.07.19
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 14.07.2019 רכישה
טרום בכורה 1

יום ד' | 15.01.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 1 רכישה
טרום בכורה 2

יום ה' | 16.01.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 2 רכישה
טרום בכורה 3

יום ו' | 17.01.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 3 רכישה
טרום בכורה 4

יום שבת | 18.01.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 4 רכישה
טרום בכורה 5

יום א' | 19.01.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 5 רכישה
טרום בכורה 6

יום ב' | 20.01.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 6 רכישה
טרום בכורה 7

יום ג' | 21.01.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 7 רכישה
תרבויות 1

יום ה' | 13.02.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

תרבויות 1 רכישה
תרבויות 2

יום ו' | 14.02.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

תרבויות 2 רכישה
תרבויות 3

יום שבת | 15.02.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

תרבויות 3 רכישה
תרבויות 4

יום א' | 16.02.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

תרבויות 4 רכישה
תרבויות 5

יום ב' | 17.02.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

תרבויות 5 רכישה
תרבויות 6

יום ג' | 18.02.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

תרבויות 6 רכישה
תרבויות 7

יום ד' | 19.02.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

תרבויות 7 רכישה