הצגות סדרת תאטרון

במנהרה

יום ה' | פתיחה: 08.02.18
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

במנהרה רכישה
הצמה של אבא

יום ה' | פתיחה: 15.03.18
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

הצמה של אבא רכישה
פולישוק

יום ה' | פתיחה: 24.05.18
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

פולישוק רכישה