הצגות בחירה תיאטרון

החדר האחורי

יום ב' | פתיחה: 30.04.18
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

החדר האחורי רכישה
קוראים לו מלך

יום א' | 10.06.18
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

קוראים לו מלך רכישה
כטוב בעיניכם

יום ד' | 13.06.18
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

כטוב בעיניכם רכישה