טרום בכורה

טרום בכורה 03/11/19

יום א' | 03.11.19
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 03/11/19 רכישה
טרום בכורה 08/12/19

יום א' | 08.12.19
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 08/12/19 רכישה
טרום בכורה 12/01/20

יום א' | 12.01.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 12/01/20 רכישה
טרום בכורה 29/03/20

יום א' | 29.03.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 29/03/20 רכישה
טרום בכורה 10/05/20

יום א' | 10.05.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 10/05/20 רכישה
טרום בכורה 07/06/20

יום א' | 07.06.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 07/06/20 רכישה
טרום בכורה 05/07/20

יום א' | 05.07.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 05/07/20 רכישה