טרום בכורה

טרום בכורה 03.03.2019

יום א' | 03.03.19
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 03.03.2019 רכישה
טרום בכורה 07.04.2019

יום א' | 07.04.19
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 07.04.2019 רכישה
טרום בכורה 05.05.2019

יום א' | 05.05.19
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 05.05.2019 רכישה
טרום בכורה 16.06.2019

יום א' | 16.06.19
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 16.06.2019 רכישה
טרום בכורה 14.07.2019

יום א' | 14.07.19
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

טרום בכורה 14.07.2019 רכישה