יידישפיל

דער אקטיאר / השחקן

יום ב' | 05.02.18
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

דער אקטיאר / השחקן רכישה
איש חסיד היה

יום ב' | 09.04.18
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

איש חסיד היה רכישה
דז''יגאן ושומאכר רצים לבחירות

יום ב' | 11.06.18
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

דז''יגאן ושומאכר רצים לבחירות רכישה