קולנוע תרבויות

אירלנד-ויטנאם

יום ו' | 09.02.18
תחילת אירוע: 10:00 בית העם רכישת כרטיס

אירלנד-ויטנאם רכישה
ברזיל

יום ו' | 23.03.18
תחילת אירוע: 10:00 בית העם רכישת כרטיס

ברזיל רכישה
ארה"ב

יום ו' | 18.05.18
תחילת אירוע: 10:00 בית העם רכישת כרטיס

ארה"ב רכישה
צרפת

יום ו' | 29.06.18
תחילת אירוע: 10:00 בית העם רכישת כרטיס

צרפת רכישה