הערב מחזמר

יוסף וכתונת הפסים

יום ב' | פתיחה: 17.02.20
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

יוסף וכתונת הפסים רכישה
גריז

יום ג' | פתיחה: 04.08.20
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

גריז רכישה