שישי בסלון

שישי בסלון 1

יום ו' | 22.11.19
תחילת אירוע: 10:00 בית העם רכישת כרטיס

שישי בסלון 1 רכישה
שישי בסלון 2

יום ו' | 06.03.20
תחילת אירוע: 10:00 בית העם רכישת כרטיס

שישי בסלון 2 רכישה
שישי בסלון 3

יום ו' | 12.06.20
תחילת אירוע: 10:00 בית העם רכישת כרטיס

שישי בסלון 3 רכישה