ארועים שונים

קיץ מבולבל

יום ה' | פתיחה: 23.08.18
תחילת אירוע: 09:30 בית העם רכישת כרטיס

קיץ מבולבל רכישה
שרים לך רחובות | יולי אוגוסט

יום ה' | פתיחה: 23.08.18
תחילת אירוע: בית העם רכישת כרטיס

שרים לך רחובות | יולי אוגוסט רכישה
שחר חסון

יום שבת | 25.08.18
תחילת אירוע: 21:30 בית העם רכישת כרטיס

שחר חסון רכישה