גרמניה

מועדים

תאריך יום שעה הזמנת כרטיס

גרמניה

מרצה: גליה פסח 
הסרט:
''בקצה גן עדן'' 
פאטי אקין גרמניה  2007.
בין טורקיה לגרמניה , מולדת ישנה מולדת חדשה וסוגיית המהגרים.