"שלומי קשור אל שלומך בחוט"

מועדים

תאריך יום שעה הזמנת כרטיס

קריאה ביצירת זלדה ועמוס עוז.

בלהה בן אליהו, מרצה וחוקרת ספרות

6 מפגשים | יום א' | 11:30 | 13.01.19 | בית יד לבנים | מנוי 240 ₪ | חד פעמי 45 ₪