TWO-נאצו'' דואטו ולהקת המחול קמע

מועדים

תאריך יום שעה הזמנת כרטיס

 

TWO  - נאצ''ו דואטו ולהקת המחול קמע

לראשונה בישראל!

יצירה של הכוריאוגרף הספרדי הנודע נאצ''ו דואטו, בערב משותף עם תמירגינץ.

בתכנית: Gnawa– מאת נאצ''ו דואטו. בכורה ישראלית!

"מותר רק לאהוב" – מאת תמיר גינץ. בכורה עולמית!.