רביעיית אביב

מועדים

תאריך יום שעה הזמנת כרטיס

רביעיית אביב – סרגיי אוסטרובסקי –כינור, פיליפ וילהפרבקה – כינור,

נעמי ביאלוברודה – ויולה, דניאל מיטניצקי – צ''לו.

בתכנית: מוצארט – רביעיית כלי קשת ברה מז''ור, ק. 575

בריטן – רביעיית כלי קשת מס'' 3, אופוס 94

דבוז''ק – רביעיית כלי קשת מס'' 14 בלה במול מז''ור, אופוס 105