אחת.אחת ואחת.

מועדים

תאריך יום שעה הזמנת כרטיס

אחת. אחת ואחת.

כוריאוגרפיה: נעה ורטהיים

מוסיקה: אבי בללי

יצירתה החדשה של נעה ורטהיים עוסקת במשאלת הנפש של היחיד לאחדות מולתהליכי נפרדות במרחב האנושי, במישור הקיומי ובשדה הרוחני. היצירה מערבת את הפניםעם החוץ תוך הקשבה להד המשתקף מכיוונים שונים, ותוך שהיא מעמיקה לפתח את היחסהמטאפורי בין קרוב לרחוק לבין עצמי.