ניצנים בחופשות - בית הספר של החגים

במהלך חופשת הפסח, בין התאריכים 22-28.3.18, ימים חמישי עד רביעי (לא כולל יום שישי), בין השעות 13:00-7:30, תתקיים פעילות לילדים בכיתות א'-ג', בכל בתי הספר בעיר.

בתכנית:
חשיפת התלמידים למגוון היבטים הקשורים לחג באופן יצירתי ומהנה.
עיסוק בתכנים ערכיים והתנסות בטיפוח כישרונות ויכולות בתחומי העשרה סביב יצירות ספרותיות ומוזיקליות הרלוונטיות לחג.
שילוב תכניות העשרה נרכשות בכל יום.
2 אנשי צוות בכל כיתה.

הזנה:
לא תסופק ארוחת בוקר. הורים מתבקשים לשלוח את ילדיהם עם ארוחת בוקר בהתאם לכללי האלרגיה הנהוגים בבית הספר בשיגרה.

עלות: 30 ₪ ליום למשתתף. סך הכל 150 ₪ עבור 5 ימי פעילות*. 
ההרשמה תתבצע עד לתאריך ה-15.3.18 בלבד.

הורים המעוניינים להשאיר את ילדיהם לצהרון בין השעות *17:00-13:00:
עלות: 44 ₪ ליום למשתתף. סך הכל 220 ₪ עבור 5 ימי צהרון הכוללים תכנית העשרה מותאמת וארוחת צהריים חמה.
*אין אפשרות לרישום חלקי. ההרשמה על בסיס מקום פנוי.

להרשמה ותשלום יש לבחור בית ספר
**ילדי צהרוני בתי הספר של החברה העירונית אינם נדרשים להירשם או לבצע תשלום**

ילדי צהרוני בתי הספר של החברה העירונית:
ילדים הרשומים לצהרוני "ניצנים" (לרבות כיתות ג'), שילמו מראש עבור 15 ימים ארוכים במהלך חופשות משרד החינוך ולכן הינם רשומים אוטומטית לבית הספר של החגים. ההפרש הכספי בגין ההחזר של משרד החינוך, יוחזר באמצעות שעה נוספת בכל יום ב-5 ימי הפעילות (17:00-16:00) ופעילויות נוספות עבור ילדי הצהרונים אשר יוחלט עליהן באישור ובתיאום עם הנהגת ההורים העירונית.

הורים לילדים הרשומים לצהרוני "ניצנים" (לרבות כיתות ג'), שילמו מראש עבור 15 ימים ארוכים במהלך חופשות משרד החינוך, ואינם מעוניינים להשתתף בבית הספר של החגים, הינם זכאים להחזר בסך 36 ₪ ליום (ובסך הכל 180 ₪). ההחזר מותנה בהודעה מראש למשרדי הצהרונים בדוא"ל zaharonim@ironitr.co.il עד לתאריך ה-8.3.18. הורה שיודיע לאחר תאריך זה לא יהיה זכאי לזיכוי.
o אופן קבלת ההחזר הכספי: 
o הורים אשר שילמו בכרטיס אשראי עבור צהרוני בתי הספר של החברה העירונית – סכום הזיכוי יופחת מסכום החיוב בחודש הבא.
o הורים אשר שילמו בצ'קים או מזומן עבור צהרוני בתי הספר של החברה העירונית – יקבלו את סכום הזיכוי בסוף חודש אפריל בצ'ק.

צהרונים:
תלמידי צהרוני "ניצנים" (לרבות כיתות ג') ימשיכו את יום הפעילות עם סיום בית הספר של החגים בשעה 13:00 ועד לשעה 17:00, יפעלו על-פי תכנית העשרה מותאמת, ותוגש להם ארוחת צהריים חמה.
בבתי ספר הבאים לא יתקיים צהרון: חב”ד בנים, חב”ד בנות, נועם בנים ונועם בנות

הורים שילדיהם אינם רשומים לצהרוני ניצנים בשגרה ומעוניינים להשאיר את ילדיהם לצהרון במהלך ימי פעילות הצהרון בחופשה בין השעות *17:00-13:00:
עלות: 44 ₪ ליום למשתתף. סך הכל 220 ₪ עבור 5 ימי צהרון הכוללים תכנית העשרה מותאמת וארוחת צהריים חמה.

*אין אפשרות לרישום חלקי. ההרשמה על בסיס מקום פנוי.


_________________________.png

___________________________.png


ההרשמה לקייטנות וצהרוני פסח הסתיימה