ביה"ס שז"ר

במהלך חופשת הפסח, בין התאריכים 22-28.3.18, ימים חמישי עד רביעי (לא כולל יום שישי), בין השעות 13:00-7:30, תתקיים פעילות לילדים בכיתות א'-ג', בכל בתי הספר בעיר.

בתכנית:
חשיפת התלמידים למגוון היבטים הקשורים לחג באופן יצירתי ומהנה.
עיסוק בתכנים ערכיים והתנסות בטיפוח כישרונות ויכולות בתחומי העשרה סביב יצירות ספרותיות ומוזיקליות הרלוונטיות לחג.
שילוב תכניות העשרה נרכשות בכל יום.
2 אנשי צוות בכל כיתה.


הזנה:
לא תסופק ארוחת בוקר. הורים מתבקשים לשלוח את ילדיהם עם ארוחת בוקר בהתאם לכללי האלרגיה הנהוגים בבית הספר בשיגרה.

עלות: 30 ₪ ליום למשתתף. סך הכל 150 ₪ עבור 5 ימי פעילות*. 
ההרשמה תתבצע עד לתאריך ה-15.3.18 בלבד.
להרשמה בכרטיס אשראי לחץ כאן
*אין אפשרות לרישום חלקי.
לתשלום בהמחאה או במזומן יש להוריד טופס הרשמה מהאתר ולהעבירו מלא לרכז/ת הצהרון בבית הספר או למשרדי הצהרונים, רח' הנביאים 8, בין השעות 13:00-9:00.

*ילדי צהרוני בתי הספר של החברה העירונית אינם נדרשים להירשם או לבצע תשלום*

צהרונים:
תלמידי צהרוני "ניצנים" (לרבות כיתות ג') ימשיכו את יום הפעילות עם סיום בית הספר של החגים בשעה 13:00 ועד לשעה 17:00, יפעלו על-פי תכנית העשרה מותאמת, ותוגש להם ארוחת צהריים חמה.

הורים שילדיהם אינם רשומים לצהרוני ניצנים בשגרה ומעוניינים להשאיר את ילדיהם לצהרון במהלך ימי פעילות הצהרון בחופשה בין השעות *17:00-13:00:
עלות: 44 ₪ ליום למשתתף. סך הכל 220 ₪ עבור 5 ימי צהרון הכוללים תכנית העשרה מותאמת וארוחת צהריים חמה.
להרשמה בכרטיס אשראי לחץ כאן
לתשלום בהמחאה או במזומן יש להוריד טופס הרשמה מהאתר ולהעבירו מלא לרכז/ת הצהרון בבית הספר או למשרדי הצהרונים, רח' הנביאים 8, בין השעות 13:00-9:00.

*אין אפשרות לרישום חלקי. ההרשמה על בסיס מקום פנוי.


ילדי צהרוני בתי הספר של החברה העירונית:
ילדים הרשומים לצהרוני "ניצנים" (לרבות כיתות ג'), שילמו מראש עבור 15 ימים ארוכים במהלך חופשות משרד החינוך ולכן הינם רשומים אוטומטית לבית הספר של החגים. ההפרש הכספי בגין ההחזר של משרד החינוך, יוחזר באמצעות שעה נוספת בכל יום ב-5 ימי הפעילות (17:00-16:00) ופעילויות נוספות עבור ילדי הצהרונים אשר יוחלט עליהן באישור ובתיאום עם הנהגת ההורים העירונית.

הורים לילדים הרשומים לצהרוני בתי הספר של החברה העירונית, שילמו מראש עבור 15 ימים ארוכים במהלך חופשות משרד החינוך, ואינם מעוניינים להשתתף בבית הספר של החגים, הינם זכאים להחזר בסך 36 ₪ ליום (ובסך הכל 180 ₪). ההחזר מותנה בהודעה מראש למשרדי הצהרונים בדוא"ל zaharonim@ironitr.co.il עד לתאריך ה-8.3.18. הורה שיודיע לאחר תאריך זה לא יהיה זכאי לזיכוי.
החזר כספי: 
o הורים אשר שילמו בכרטיס אשראי עבור צהרוני בתי הספר של החברה העירונית – סכום הזיכוי יופחת מסכום החיוב בחודש הבא.
o הורים אשר שילמו בצ'קים או מזומן עבור צהרוני בתי הספר של החברה העירונית – יקבלו את סכום הזיכוי בסוף חודש אפריל בצ'ק.
תלמידי צהרוני בתי הספר של החברה העירונית ימשיכו את יום הפעילות עם סיום בית הספר של החגים בשעה 13:00 ועד לשעה 17:00, יפעלו על-פי תכנית העשרה מותאמת, ותוגש להם ארוחת צהריים חמה.