הצגות בחירה תיאטרון

מאחורי הגדר

יום א' | פתיחה: 19.01.20
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

מאחורי הגדר רכישה
יתוש בראש

יום ה' | פתיחה: 02.04.20
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

יתוש בראש רכישה
כלוב העליזים

יום שבת | פתיחה: 18.04.20
תחילת אירוע: 21:30 בית העם רכישת כרטיס

כלוב העליזים רכישה
אניהו

יום א' | פתיחה: 12.07.20
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

אניהו רכישה