יידישפיל

עלמה און רות - עלמה ורות

יום ב' | 03.02.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

עלמה און רות - עלמה ורות רכישה
יידישע מאמע אין 10 לעקציעס - אימא יהודייה ב-10 שיעורים

יום ב' | 04.05.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

יידישע מאמע אין 10 לעקציעס - אימא יהודייה ב-10 שיעורים רכישה
רוחלע''ס חתן - החתן של רוחל''ה

יום ב' | 06.07.20
תחילת אירוע: 20:00 בית העם רכישת כרטיס

רוחלע''ס חתן - החתן של רוחל''ה רכישה