קולנוע תרבויות

יפן

יום ו' | 24.01.20
תחילת אירוע: 10:00 בית העם רכישת כרטיס

יפן רכישה
סקוטלנד

יום ו' | 14.02.20
תחילת אירוע: 10:00 בית העם רכישת כרטיס

סקוטלנד רכישה
אתיופיה

יום ו' | 13.03.20
תחילת אירוע: 10:00 בית העם רכישת כרטיס

אתיופיה רכישה
איסלנד

יום ו' | 17.04.20
תחילת אירוע: 10:00 בית העם רכישת כרטיס

איסלנד רכישה