הערב מחזמר

פלאשדנס

יום א' | פתיחה: 16.02.20
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

פלאשדנס רכישה
גריז

יום ג' | פתיחה: 04.08.20
תחילת אירוע: 20:30 בית העם רכישת כרטיס

גריז רכישה