"Broadway Street"

מועדים

תאריך יום שעה הזמנת כרטיס
08.05.20 ו' 10:00 הזמן

"Broadway Street"
קטעים נבחרים ממחזות זמר ומהעיר ניו יורק בביצועם של זמרים/ שחקנים מבטיחים מתיאטרון "הבימה" ו"הקאמרי " 

אפרת רז, דנה אלבו ובן נפתלי