האב הקדמון

מועדים

תאריך יום שעה הזמנת כרטיס

האב הקדמון האב האנושי הוא יוצא דופן. אצל קרובינו הקופים, כמו אצל רוב היונקים, אין אבות. בהרצאה ננסה להבין מדוע זה אחרת אצלנו, כיצד השתנה תפקידו של האבבדורות האחרונים, מהי השפעתה של אבהות טובה על הילדים, ומה עלול להשתבשבדרך.