צרפת - הודו

מועדים

תאריך יום שעה הזמנת כרטיס
מרצה: אורלי אלדובי
מפגש בין מזרח ומערב ופולחן התרבות הקולינרית בת זמננו
סרט: מסע של מאה צעדים
לאסה הלסטרם צרפת \ הודו 2014
120 דקות