שלישיית אלכסנדר

מועדים

תאריך יום שעה הזמנת כרטיס

שלישיית אלכסנדר

נתאי צרי-כינור, אלה טוביצ''לו, מיכל טל-פסנתר?

בתכנית:

ו.א. מוצרט:?סונטה לפסנתר וכינור

א. דבוז''ק:?שלישיית פסנתר בפה מינור אופ. 65

י. ברהמס:?סונטה לפסנתר וצ''לו