מאמאנט רחובות - ליגת האימהות בכדורשת

פתיחה: 1.9.21

מנהל: אלכס בר-מכר

ליגת האימהות בכדורשת הינה ליגה ייחודית בה מככבות אימהות המייצגות את בתי הספר בהם לומדים ילדיהן. לליגת מאמאנט חזון שלם המורכב מפסיפס של היבטים: ההיבט החברתי, חינוכי, ערכי, קהילתי וספורטיבי.

ליגת מאמאנט מוכיחה את עצמה כמסגרת ספורטיבית וחברתית והפכה ברבות השנים לכרטיס הביקור של היישובים הרבים בהם היא קיימת.

קבוצות מאמאנט:

ימים א'-ה' | 22:00-20:30 | אולמות הספורט ברחבי העיר | 170 ₪ לחודש, פעם בשבוע | 11 חודשי פעילות

להרשמה לחצי כאן


קבוצות איגוד:
איגוד Big Deal, פינק ליידי איגוד

ימים א'-ה' | 22:00-20:30 | אולמות הספורט ברחבי העיר | 220 ₪ לחודש, פעם בשבוע | 11 חודשי פעילות

להרשמה לחצי כאן


חד-הוריות הזכאיות ל-10% הנחה, יש לשלוח צילום ת.ז. + ספח למייל:
sport@ironitr.co.il במעמד הרישום האינטרנטי.

יש לוודא קבלת המייל מול מזכירת אגף הספורט בטל': 08-6683884

לפרטים נוספים: 052-7787177