טיולים

נוהל הרשמה:

* ההרשמה תתבצע על ידי רישום דרך אתר החברה העירונית רחובות www.ironit-rehovot.co.il

* באחריות הנרשם להגיע במועד ולמקום המפגש ביום הטיול.

כללי:

* קיום הטיולים מותנה במינימום משתתפים.

* המטייל, משתתף בטיול על אחריותו הבלעדית.

* נא להביא לטיול את כל הכרטיסים העשויים להקנות הנחה בכניסות לאתרים.

ביטול הרשמה: 

* המבטל את השתתפותו עד 5 ימי עבודה לפני מועד הטיול, יקבל זיכוי מלא.

* המבטל את השתתפותו עד 2 ימי עבודה לפני מועד הטיול יקבל זיכוי לאירועי הקתדרה ע"ס 75% מערך הטיול.

* לאחר מכן ובמקרים חריגים או עקב כוח עליון, ידון כל מקרה לגופו לאחר בקשה בכתב ביום יציאת הטיול.

הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לביטול טיול או לשינויים כתוצאה מאילוצים.

למידע נוסף התקשרו: 08-9390390