סלון ספרות בבית מיכל

בבית מיכל מתקיימים מפגשים עם סופרים, משוררים, וסדנאות שונות לכתיבה ולפרשנות ספרותית.
פרטים על האירועים באתר בית מיכל