ביה"ס נועם בנות

החוגים מתקיימים בבית הספר עם סיום יום הלימודים.

לפירוט החוגים בבית הספר לחצו כאן

 • ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי מערכת השעות של בית הספר, מספר הנרשמים לכל חוג ואילוצים אחרים.

 • בזמן המתנה לחוג הילדים מחויבים להישאר בשטח בית הספר ולהישמע להוראות רכזת החוגים.

 • מעבר בין החוגים - יתבצע רק באמצעות טופס אצל רכזת החוגים ורק לאחר אישורה.

 • ביטול חוגים יתאפשר עד לתאריך 31.3.22 בטופס ביטול חוג, הביטול ייכנס לתוקף חודש מיום הודעת הפרישה.

להרשמה ותשלום לחצו על הכפתור הרשמה ותשלום