צהרונים בבתי הספר | תשפ"ב

צהרוני "ניצנים"- משרד החינוך

צהרוני החברה העירונית צועדים בגאווה לשנתם השמינית, ונותנים מענהלכ-2000 משפחות, בבתי הספר השונים ברחבי העיר.

פעילות הצהרונים מתקיימת בתוך בתי הספר, בליווי צוות חינוכי, מנוסה ומיומן המורכב ממורים, רכזים מדריכים וסייעים, המלווים את הילדים לאורך כל שעות פעילות הצהרון.

הצהרון מיועד לכיתות א'-ג' (כיתות א'-ב' במסגרת תכנית "ניצנים")


במסגרת הצהרון יקבלו הילדים
:
· ארוחת צהריים חמה, מזינה ומגוונת
· עזרה בהכנת שיעורי בית
· פעילות חווייתית ויצירתית בנושא שנתי שנבחר ע"י משרד החינוך
· חוג העשרה שבועי

כיתות א'-ב' - תכנית "ניצנים"

ימים א'-ה' | עם סיום יום הלימודים ועד השעה 17:00
עפ"י נתוני משרד החינוך, יינתן סבסוד בסך 200 ₪ בלבד
עלות חודשית: 735 ₪ (המחיר לאחר הסבסוד)

*כל שינוי שיבוצע ע"י משרד החינוך בתכנית "ניצנים" יחול גם על צהרוני החברה העירונית, כגון: מחיר, ימי חופשה ועוד


כיתות ג'

ימים א'-ה' | עם סיום יום הלימודים ועד השעה 17:00
עלות חודשית: 935 ₪

*כל שינוי שיבוצע ע"י משרד החינוך בתכנית "ניצנים" יחול גם על תלמידי כיתות ג'.

ב-10 ימי החופשות של משרד החינוך (חנוכה ופסח), יפעל הצהרון מהשעה 8:00 ועד השעה 16:00


הרישום יתבצע עד ה-30.7.2021. כל הרשמה מעבר למועד זה תאושר רק לאחר פתיחת שנה"ל ובכפוף למקום פנוי.

יש להקפיד על בחירת מס' כיתה ולהירשם לכיתה הנכונה.

תלמיד שימצא רשום לכיתה לא נכונה תבוטל השתתפותו בצהרון.


תנאי ביטול
:
ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי החברה העירונית עד ה-15.8.21 - יוחזר התשלום במלואו.

ביטול שיתקבל לאחר ה-15.8.21 ייכנס לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול (ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש מיום הודעת הביטול).


להרשמה יש לבחור בית ספר