צהרוני "ניצנים" בבתי הספר | תשפ"ג

צהרוני "ניצנים" בבתי הספר - משרד החינוך | שנה"ל תשפ"ג

צהרוני החברה העירונית צועדים בגאווה לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג ונערכים למתן מענה עבור משפחות רבות ותלמידי בתי הספר השונים בעיר.

פעילות הצהרונים מתקיימת בתוך בתי הספר בליווי צוותי חינוך איכותיים (רכזים/ות, מורים/ות, מדריכים/ות וסייעים/ות) המלווים את הילדים לאורך כל שעות פעילות הצהרון ומעניקים להם רצף חינוכי חוויתי ומהנה עד השעה 17:00.

הצהרון מיועד לתלמידי כיתות א'-ג' (כיתות א'+ב' במסגרת תוכנית "ניצנים").

במסגרת הצהרון יקבלו הילדים:
•       ארוחת צהריים חמה, מזינה ומגוונת של חברת "לאנצ' טיים".
•       עזרה בהכנת שיעורי בית.
•       פעילות חווייתית ויצירתית.
•       העשרה חינוכית סביב ערכים משמעותיים בהתאם לתכנית שנתית של משרד החינוך.
•       חוג העשרה שבועי.

כיתות א'-ב' | תכנית "ניצנים"*

ימים א'-ה' | עם סיום יום הלימודים ועד השעה 17:00
עפ"י נתוני משרד החינוך, יינתן סבסוד בסך 200 ₪ בלבד.
עלות חודשית (לאחר סבסוד): 735 ₪
*כל שינוי שיבוצע ע"י משרד החינוך בתכנית "ניצנים" יחול גם על צהרוני החברה העירונית כגון:  מחיר, ימי חופשה ועוד


כיתות ג' / חטיבה צעירה

ימים א'-ה' | עם סיום יום הלימודים ועד השעה 17:00
עלות חודשית: 935 ₪ 
*כל שינוי שיבוצע ע"י משרד החינוך במסגרת תוכנית ניצנים יחול גם על ילדי כיתות ג'


לוח חופשות

במסגרת לוח החופשות של משרד החינוך, הצהרונים יפעלו 11 ימים במתכונת של ימים מלאים, בין השעות 16:00-8:00. ימים אלו יקבעו על ידי הנהגת ההורים העירונית והחברה העירונית (לוח החופשות יפורסם להורים הנרשמים עם תחילת שנת הלימודים).

שימו לב!
•       ההרשמה לצהרונים תתאפשר עד לתאריך ה-11.8.22. כל הרשמה מעבר למועד זה תאושר רק לאחר פתיחת שנה"ל ובכפוף למקום פנוי.
•       יש להקפיד על בחירת מס' כיתה ולהירשם לכיתה הנכונה.
•       תלמיד שימצא רשום לכיתה לא נכונה, תבוטל השתתפותו בצהרון.

תנאי ביטול:
ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי החברה העירונית עד ה-15.8.22 - יוחזר התשלום במלואו.
ביטול שיתקבל לאחר ה-15.8.22 ייכנס לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול (ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש מיום הודעת הביטול).

להרשמה יש לבחור בית ספר