רחמים מלול – יו"ר הדירקטוריון וראש העיר
עודד עמרם – חבר מועצת העיר ומחזיק תיק התרבות
דורון מילברג – מנכ"ל העירייה
ליאור שוקרי – מנהל אגף תנועה, שילוט ופיקוח
עו"ד נטע אשד – נציגת ציבור
עו"ד אביטל רגב קיסר – דוברת העירייה
רועי שרעבי – חבר מועצת העיר, מחזיק תיק הספורט
יעל גוראון – נציגת ציבור