מתן דיל – יו"ר הדירקטוריון וראש העיר

שוקי קרומר  – סגן, מ"מ ראש העיר ומחזיק תיק התרבות

רמי מדהלה – מנהל אגף שכונות

מאיר דהן – מנכ"ל העירייה

פריאל יונייב – דוברת העירייה

אברהם אביב איטח – סגן, מ"מ ראש העיר ומחזיק תיק הספורט

יעל גוראון – נציגת ציבור

מיכל רוזן - נציגת ציבור