בחוגים:

10% הנחה עבור חד הוריות/הוריים (מותנה בהצגת מסמכים המעידים על כך).

10% הנחה עבור ילד שני / חוג שני מהזול ביותר.

15% הנחה עבור ילד שלישי והלאה מהזול ביותר.

לא יינתנו הנחות בחוגים הבאים: כדורשת/ מאמאנט, כדוריד תחרותי, כדורסל ליגה, כדורסל בנות ליגה, קבוצת בוגרים / נשים בענפים שונים, מעונות יום, ביה"ס להורים.

הקריטריונים להענקת הנחות ע"י ועדת מלגות והנחות הינם:


ועדת הנחות ומלגות מתכנסת אחת לכמה חודשים ודנה במקרים.

ההנחות נקבעות לפי ממוצע הכנסה ברוטו לנפש לחודש.

במקרים של אם חד הורית/ אב חד הורי תתווסף עוד נפש לתחשיב.


חוגים עירוניים

גובה הנחה

20%

30%

40%

50%

ממוצע הכנסה

2276-2680

1871-2275

1371-1870

870-1370

* ההתייחסות הינה לפי שכר ברוטו


  • ההנחות הינן לתושבי רחובות בלבד.

  • ההנחות אינן חלות על הצהרונים. ההנחות לצהרונים תינתנה על-פי החלטת הוועדה ורק לגורמים המטופלים/מוכרים ברווחה.

  • אופן הגשת הבקשה מפורטת באתר החברה (כפתור טפסים).

  • הנחות יינתנו אך ורק על חוגים עירוניים (כדורגל, כדורסל, כדוריד, מחול, תאטרון ועוד). לא יינתנו הנחות על חוגי קבלן חיצוני (פימו, מדעים, הייטק- לגו, אלקטרוניקה, אוריגאמי ועוד). לרשימת החוגים המלאה ניתן לפנות למחלקות.

  • ההנחה המקסימאלית המצטברת שרשאית ועדת הנחות להעניק לא תעלה על 50% בחוגים כולל כל סוגי ההנחות לרבות הנחה לילד שני וכו'.

  • אין כפל הנחות. גובה הנחה שיאושר ע"י הוועדה, יכלול את ההנחה האוטומטית.

  • ערעור על החלטה ניתן להגיש לכתובת מייל: maayan@ironitr.co.il עם נימוקים כתובים תוך 14 ימים מקבלת ההחלטה. לא יתקבלו ערעורים נוספים.

  • אפשר להגיש בקשה להנחה רק על חוג אחד לילד.

  • את הבקשות ניתן להגיש עד ה-30 בנובמבר.