פלאַצְן פֿון געלכטער – מתפוצצים מצחוק - רכישת כרטיסים