בין שורשים לכנפיים

מועדים

תאריך יום שעה הזמנת כרטיס

קריאה ביצירת דוד גרוסמן, דורית רביניאן, ח.נ. ביאליק, איציק מאנגער ועוד.

בלהה בן אליהו, מרצה וחוקרת ספרות

6 מפגשים | יום א' | 11:30 | 18.11.18 | בית יד לבנים | מנוי 240 ₪ | חד פעמי 45 ₪