בצהרונים / חוגים בלבד:

10% הנחה עבור חד הוריות/הוריים. (מותנה בהצגת מסמכים המעידים על כך)

10% הנחה עבור ילד שני / חוג שני מהזול ביותר.

15% הנחה עבור ילד שלישי והלאה מהזול ביותר.

הקריטריונים להענקת הנחות ע"י ועדת מלגות והנחות הינם:


ועדת הנחות ומלגות מתכנסת אחת לכמה חודשים ודנה במקרים.

ההנחות נקבעות לפי הכנסה לנפש.

במקרים של אם חד הורית/ אב חד הורי תתווסף עוד נפש לתחשיב.


חוגים עירוניים

גובה הנחה

20%

30%

40%

50%

ממוצע הכנסה

2276-2680

1871-2275

1371-1870

870-1370צהרונים

גובה הנחה

20%

30%

40%

50%

60%

ממוצע הכנסה

2276-2680

1871-2275

1371-1870

870-1370

870


* ההתייחסות הינה לפי שכר ברוטו  • אופן הגשת הבקשה מפורטת באתר החברה (כפתור טפסים).

  • ההנחות יינתנו אך ורק על חוגים עירוניים (כדורגל, כדורסל, כדוריד, מחול, תאטרון ועוד).

  • ההנחה המקסימאלית המצטברת שרשאית ועדת הנחות להעניק לא תעלה על 50% בחוגים ובצהרונים 60% הנחה כולל כל סוגי ההנחות לרבות הנחה לילד שני וכו'.

  • אין כפל הנחות. גובה הנחה שיאושר ע"י הוועדה, יכלול את ההנחה האוטומוטית.

  • ערעור על החלטה: ניתן להגיש לכתובת מייל: fainaz@ironitr.co.il עם נימוקים כתובים תוך 14 ימים מקבלת ההחלטה. לא יתקבלו ערעורים נוספים.

  • אפשר להגיש בקשה להנחה רק על חוג אחד.

  • ההנחות הינן לתושבי רחובות בלבד.